Home

Advocatenkantoor Dirven & Yeral is een van de betrouwbaarste advocatenkantoren van Zuidwest Brabant. Het kantoor bestaat sinds 1997 en heeft ervaring met uiteenlopende rechtsgebieden. Zo behoort strafrecht en personen- en familierecht, zoals echtscheiding en mediation tot de speerpunten. Bij Advocatenkantoor Dirven & Yeral staat het belang van de cliƫnt centraal. Met hun specifieke kennis bereiken zij het beste resultaat.

DG Advocaten Roosendaal

Advocatenkantoor Dirven & Yeral is een samenwerkingsverband tussen Advocatenpraktijk mr. P.C.M. Dirven B.V. KvK 20094097 en Advocatenkantoor Yeral KvK 20157524. Aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In geval van inschakeling van derden is de advocaat voor de tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Indien dat wel het geval is, geldt de beperking van de aansprakelijkheid ook voor fouten van de door de advocaat ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door de advocaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of welke andere zaken dan ook.