Werkwijze

Advocatenkantoor Dirven & Yeral staan voor hoogwaardige dienstverlening aan particulieren en ondernemers. Samen met de cliënt bespreken we de casus aan de hand van feiten, juridische mogelijkheden en kansen. In overleg met u zullen we de procedure starten.

De advocaten binnen Advocatenkantoor Dirven & Yeral werken op vele rechtsgebieden. Voor meer informatie, zie advocaten.

Op de eerste plaats maken we met u een inventarisatie van de zaak aan de hand van de feiten. Vervolgens maken wij een analyse over de juridische mogelijkheden en uw kansen. Afhankelijk daarvan geven wij advies over de te volgen procedure met de aan de behandeling van de zaak verbonden kosten. U wordt betrokken bij de behandeling van de zaak, zodat u altijd op de hoogte bent.

Advocatenkantoor Yeral wordt ondersteund door het secretariaat: Melanie van Gink en Yolitha van der List.

Secretariaat Dirven & Yeral Roosendaal